Disclaimer

Ten aanzien van de website www.farmerfoodies.nl:

  • De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde links, zijn eigendom van FarmerFoodies. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiĆ«ren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FarmerFoodies.
  • De informatie op deze website wordt door FarmerFoodies met constante zorg en aandacht samengesteld. Het is echter toch mogelijk dat de informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  • FarmerFoodies behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige kennisgeving door te voeren.
  • Hoewel FarmerFoodies alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is FarmerFoodies niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.
  • Eventuele links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van FarmerFoodies. Deze zijn geen eigendom van FarmerFoodies, maar zijn enkel en alleen ter informatie van de bezoeker opgenomen. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door FarmerFoodies onderhouden worden, wijzen wij af.
  • FarmerFoodies sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.